Hoppa till innehållet
HemPersonuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Integritet är viktig för oss och vi är måna om att skydda personuppgifternas integritet, tillgänglighet och konfidentialitet. Personuppgiftspolicyn ger information om vilka personuppgifter som samlas in, hur informationen samlas in och vilka rättigheter du har om dina personuppgifter är registrerade hos oss.

  1. Grundläggande krav gällande behandling av personuppgifter

Filur Namnlappar AB äger och driver namnlappar.se, och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (”personuppgiftsansvarig”) när du besöker vår hemsida eller använder dig av våra tjänster.

Informationen behandlas i enlighet med kraven som framgår i GDPR.

  1. Syftet med behandlingen och vilken information vi behandlar

Information om dig och hur du använder tjänsten

För att kunna tillhandahålla tjänsten till dig, behandlar vi information om vem du är och hur du använder tjänsten. Vi behandlar information om namn, adress och e-post. I tillägg behandlar vi information som du registrerar vid köpet.

Teknisk information
För att tillhandahålla tjänsten och ge dig bästa möjliga användarupplevelse och support, samlar vi in och behandlar teknisk information om dig som besökare på hemsidan. Vi behandlar information gällande vilken enhet och webbläsare du använder, din IP-adress, landningssida och historik om dina besök.

Särskilt om betalningsinformation
Namnlappar.se behandlar inte betalningsinformation utöver de krav som framgår i svensk lagstiftning. Vid betalning via faktura eller kort lagrar vi inte information utöver det som är nödvändigt för att säkerställa en effektiv hantering av eventuella problem vid belastning, upphävande av reservation eller kreditering. Här följer vi bokföringslagen gällande lagring av bokföringsdokument.

  1. Särskilt om informationskapslar

Som de flesta webbplatser använder sig namnlappar.se av informationskapslar (”cookies”). Cookies är upplysningar som hämtas från din nätläsare och lagras där, efter att nätsidan har registrerat dina val och inställningar.

Cookies från första part (namnlappar.se) är nödvändiga för att vi ska kunna ge dig en bra användarupplevelse. Cookies från en tredje part kan inaktiveras utan att det påverkar webbplatsens funktionalitet.

Namnlappar.se använder tredjeparts cookies från Google, Bing och Facebook. Dessa cookies samlar data om innehåll och sidor du har besökt hos oss och används för att ge dig mer relevanta annonser och erbjudanden i dessa kanaler (remarketing).

Googles cookies används dessutom till statistik över användaraktiviteten på sidan.

Cookies innehåller endast aggregerad information och ingen information som kan identifiera dig som användare.

Om du önskar att ändra dina inställningar gällande cookies, hittar du information om det här.

  1. Särskilt om barns personupplysningar

I enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen kommer namnlappar.se inte att, utan vårdnadshavarens samtycke, behandla personuppgifter om barn under 13 år. Visar det sig att vi har behandlat sådana personuppgifter, är det möjligt att kontakta oss så att vi kan ta bort informationen i enlighet med det som stadgas under punkt 9.

  1. Särskilt om elektronisk marknadsföring

Som de flesta verksamheter har vi ett legitimt intresse av att marknadsföra våra tjänster. Samtidigt är din integritet viktig för oss, och vi önskar att begränsa eventuella olägenheter detta kan medföra för dig. Om du har en aktiv kundrelation till oss, kommer vi att kunna skicka dig elektronisk marknadsföring om produkter eller tjänster som vi tror att du har intresse av, förutsatt att du inte har gett oss besked om att du inte vill ta emot sådana förfrågningar.

Du kan ändra dina preferenser genom att använda dig av länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett mejl till info@namnlappar.se.

  1. Hantering av databehandlare

Filur Namnlappar AB ingår ett databehandlaravtal med samtliga som behandlar personupplysningar på uppdrag av oss. Våra databehandlare kan inte behandla dina personupplysningar på något annat sätt än det som avtalas med oss/ beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Vi överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES.

  1. Lagringstid och raderingsrutiner

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än det som nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och de lagstadgade krav vi har, till exempel enligt bokföringslagen.

  1. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi genomför några ändringar i denna personuppgiftspolicy, kommer ändringarna att bli publicerade på hemsidan 14 dagar innan de implementeras.

  1. Rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information som lagras om dig, och du kan kräva rättelse av felaktig eller ofullständig information. Du har också möjlighet att begära att information om dig raderas. Om du anser att vi behandlar personuppgifter i strid med lagstiftningen kan du kontakta Datainspektionen (www.datainspektionen.se) och lämna in ett klagomål.

Om du har frågor eller begäran om insyn i upplysningar som är registrerade om dig kan vända dig till  info@namnlappar.se eller eventuellt per brev till Filur Namnlappar AB, Box 101, 401 21 Göteborg.

Publicerad: 2022-11-01