Hoppa till innehållet
HemVillkor

Villkor

Allmänna villkor

Dessa villkor reglerar kundens användande av varor och tjänster tillhandahållna av Filur Namnlappar AB, härefter kallad leverantören. Villkoren gäller för all försäljning från leverantören så länge inte annat skriftligt avtal föreligger mellan parterna, dvs kunden och leverantören.

1. Pris och leverans

När leverantören mottar beställningen från kunden kommer det automatiskt att skickas ut en e-postbekräftelse till den e-postadressen som registrerades av kunden vid beställning. Kunden är ansvarig för att kontrollera att alla uppgifterna stämmer, att beställda varor och pris stämmer överens med det kunden har tänkt beställa. Beställningen är bindande när denna har registrerats på internetbutikens server. Alla priser anges i Svenska kronor (SEK) och är inklusive moms 25% och frakt. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra priser och villkor utan varsel. Priset som står vid beställningstillfället är priset som gäller. Leverantören reserverar sig mot uppenbart felaktiga priser. Beställningar som registreras efter normal kontorstid och i helgen, behandlas senast förstkommande arbetsdag. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra leveranstid utan närmare varsel. Eventuella prisändringar efter beställning som inte beror på fel, se här under, har inte tillbakaverkande (retroaktiv) kraft.

2. Ansvarsfriskrivning

Leverantören ber kunden vara uppmärksam på att de färger som återges på hemsidan kan skilja sig mot den verkliga varans färg. Oftast beror detta på olikheter i inställningar på datorerna. Leverantören reserverar sig mot eventuella felaktigheter avseende information som presenteras på webbplatsen. Hittar kunden något som inte stämmer är leverantören tacksam om kunden meddelar detta så leverantören kan åtgärda detta.

3. Fakturabetalning

För att handla mot faktura krävs att kunden är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige, inte har några betalningsanmärkningar samt är över 18 år. En förenklad kreditprövning utan kännedomskopia genomförs i samband med köpet. Kundens mottagaradress måste dessutom vara folkbokföringsadressen eftersom den automatiskt blir gällande som faktureringsadress. Fakturan skickas tillsammans med beställningen till kunden. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med tillåtet belopp enligt lag samt dröjsmålsränta med 2% per månad samt gällande referensränta. Det är kundens ansvar att höra av sig om fakturan skulle förkomma på något sätt.

4. Ångerrätt (gäller endast hyllvara)

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.
Varan skall då återlämnas inom 14 dagar efter att meddelandet om ångerrätten har skickats.
I övrigt gäller vanliga villkor för öppet köp. Ångerrätten gäller ej på produkter som har anpassats specifikt för kunden.

5. Retur av beställningsköp (specialtillverkad vara)

Med specialtillverkade varor menas varor som är tillverkade enligt kundens önskemål – alltså med tryckt namn eller något annat. När kunden använder sig av beställningsköp bortfaller 14 dagars returrätt och kunden accepterar vid beställningen att produktionen kan inledas.

6. Tvist

Vid eventuell tvist följer leverantören Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

7. Force Majeure

Händelser såsom krig, naturkatastrofer, strejker, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, sjukdom, importförbud och andra händelser, oavsett om detta förekommer hos leverantören eller hos leverantörens underleverantörer, vilket inte kunnat förutses, ska Force Majeure åberopas, vilket innebär att leverantören befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

8. Sekretess

Vi behöver namn, adress och e-post när du handlar hos leverantören. Informationen lagras i förbindelse med bokföring, avgiftshantering, kommunikation med kunden och eventuell reklamation. Av säkerhetshänsyn lagrar vi också IP-adressen som användes i samband med beställningen.

Vid betalning via faktura eller kort lagrar vi inte upplysningar utöver det som är nödvändigt för att garantera en effektiv hantering av eventuella problem med belastning, upphävning av reservation och kreditering.

Vi använder oss av Trustpilot i förbindelse med insamling av kundrecensioner. För detta ändamålet ger vi dem tillgång till namn, ordernummer och e-postadress. Vi använder oss också av affiliatenätverket Adtraction, som vi ger ordernummer, ordersumma och en spårningskod. Dessa upplysningarna använder Adtraction till att fakturera försäljning som är gjord hos oss via deras kanaler. Icke sensitiv besöksdata och e-postadresser delas med Google. Din e-postadress anonymiseras med hjälp av SHA-256 kryptering och därefter delas den med Google. Den används i marknadsföringssyfte och du kan själv administrera vilka annonser du ser i Google-produkter. Det gör du här.
I sällsynta fall kan orderinformation skickas till Rollbar på grund av tekniskt fel.

9. Copyright

Allt innehåll på dessa internetsidor är copyright Filur Namnlappar AB eller samarbetspartners till Filur Namnlappar AB och skyddas av upphovsrätten, marknadsförings- och varumärkeslagen. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, information om produkter också nämnande av produkter och vikt, bilder/grafik, design och layout och allt annat innehåll på dessa internetsidor under inga omständigheter får laddas ner, kopieras eller användas på annat sätt utan att detta specifikt avtalats i eget tillstånd från Filur Namnlappar AB.

Filur Namnlappar AB – November 2022

Kontaktinformation

Organisationsnummer 556698-8936 innehar F-skattsedel

Filur Namnlappar AB
Box 101
401 21 Göteborg

Epost: info@namnlappar.se

Telefon: 031-13 83 70

Ladda ned ångerschema